បុរស​ម្នាក់ មុត​នឹង​ផ្លែ​ម៉ាស៊ីន​កាត់​ស្មៅ បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​ – CEN