អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហុន មើលមិនឃើញ​កំហុសរបស់ជនជាតិចិន កំពុងអុកឡុកខេត្តព្រះសីហនុ ដោយសរសេរឈ្មោះស្លាកយីហោហាង ​ខុសអក្ខរ៉ាវិរុទ្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ – CEN