ខ្លួន​ជា​ស្រី​ទេ តែ​ជិះ​ម៉ូតូ​ដូច​ជើងកាង មានអី​លទ្ធផល ស៊ី​ថ្នល់​យ៉ាង​សាហាវ​! អ្នកដំណើរ​ចង់​ជាន់​ថែម (​វីដេអូ​ស្តែងៗ​) – CEN