គំនូរ​ស្ត្រី​អាក្រាតកាយ របស់​វិចិត្រករ​អ៊ីតាលី លក់បាន​ជិត ១៦០​លាន​ដុល្លា​រ – CEN