សម្ព័ន្ធ​ចោរលួច កាច់​សោក​ម៉ូតូ មួយ​សំបុក ត្រូវបាន​បំបែក​ដោយ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់ របស់​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN