សម្តេច​ក្រឡាហោម​៖​កងកម្លាំង​នគរបាលជាតិ​នៅតែ​ជា​កម្លាំង​ស្នូល​ឈាម​មុខ​ក្នុងការ​បំពេញ​តួនាទី​រក្សាបាន​នូវ​សុខសាន្ត​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​សង្គមជាតិ​ – CEN