រាយ​ខ្សែ​ឆក់​កណ្ដុរ​ឆក់​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ ក្នុង​ចំការ​សណ្តែក​គួរ​ – CEN