តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ត្រូវ​លក់រាយ​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​មិនឲ្យ​លើស​ពី​៤,១៥០​រៀល និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​៤,០០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​ – CEN