ថ្ងៃមង្គលការ​ក្មួយ បងប្អូន​បង្កើត​ឈ្លោះ​គ្នា ប្អូនប្រុស​ដាល់​បងប្រុស​មួយ​ដៃ បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​ – CEN