ខ្មាន់កាំភ្លើង​ម្នាក់​ប៉ុនប៉ង​ប្លន់​កុមារ​តូចៗ និង​គ្រួសារ​ដទៃ​រង់ចាំ​ខាងក្រៅ​សាលារៀន ត្រូវ​ផ្តាច់ជីវិត​ដោយ​ម្តាយ​ដ៏​ក្លាហាន​ដែលជា​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN