បុរស​​អាស៊ី​៣​នាក់​ប្រឈម​គុក​៩​ឆ្នាំ ព្រោះ​ចូល​ទឹកដី​អាមេរិក​​ជា​​ភ្ញៀវ​​ទេសចរ តែ​គំនិត​ផ្សេង​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​មួយ​នេះ លក់​ក្នុង​អាស៊ី​តម្លៃ​៥០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ដុំៗ​ – CEN