អាជីវករ ផ្សារ​ឯករាជ្យ​២​ជាង​១០០​នាក់​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​រឿង​ប្រធាន​ផ្សារ​តំឡើងថ្លៃ​តូប​និង​តម្លៃ​សន្តិសុខ ស្រាប់តែ​បិទ​ចរន្ត​ភ្លើង​រំខាន​ដល់​ការលក់ដូរ​, អភិបាល​ខណ្ឌ​ចុះ​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់​ការតវ៉ា​ – CEN