គ្មាន​នរណា​បកស្រាយ​បាន​ថា រឿង​អ្វី​ទើប​នឹង​កើតឡើង (មានវីដេអូ) – CEN