តៃកុង​ឡាន កាប់​ថៅកែ​របស់​ខ្លួន​ជា​ជនជាតិ​ចិន ស្ទើរ​ក្ស័យ ព្រោះ​ជំពាក់​លុយ​មិន​សង​និង​និយាយ​កុហក​ច្រើនពេក​ – CEN