ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្យល់​ខ្លាំង បណ្ដាលឲ្យ​មាន​ករណី​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ផ្ទះ ២ ខ្នង​និង​រន្ទះបាញ់ ស្លាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​ – CEN