ភ្ញាក់ផ្អើល​! បុរស​ម្នាក់​ឲ្យ​មិត្តស្រី​ជិះ​លើ​ឆៃ​កែវ ហើយ​អូស​នាង​ទៅកាន់​ទីកន្លែង​ទូទាំងប្រទេស​ចិន ហេតុតែ​ចង់​… – CEN