ប៉ូលិស​អាមេរិក​ប្រមាណ ៧០​នាក់ អមដំណើរ​កុមារា​អាយុ ៥​ឆ្នាំ ចូលរៀន​ថ្ងៃ​ដំបូង​ (មានវីដេអូ) – CEN