​ចាប់​ក្រុម​ចោរ​៤​នាក់ ដែល​គាស់​ផ្ទះ​យក​ទូរស័ព្ទ​ជិត​១០០​គ្រឿង​ – CEN