តារាចម្រៀង វណ្ណា ស័ក្ដិ បង្ហាញមុខ​គូស្នេហ៍​ ខណៈដែល​ម្ដាយ​កំពុងមាន​ជម្ងឺ – CEN