ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន​៩​នាក់ ឆ្លងដែន​និង​ធ្វើ​ការខុសច្បាប់​ – CEN