​ករណី​មនុស្សឃាត​ដោយ​អ​ចេតនា ប្តី​ប្រពន្ធ ឈ្លោះ​ដណ្តើម​កន្ត្រៃ​គ្នា បណ្តាល​ឲ្យ​មុត​ត្រូវចំ​ដើមទ្រូង​ប្តី​ស្លាប់​ – CEN