បិទ​សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹកត្រី និង​ទឹកស៊ីអ៊ីវ​សញ្ញា​ផ្កាឈូក ឯ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN