គេ​ជេ​រពុំ​ខុស​ព្រោះ​តែ​បញ្ចូល​ខ្លឹមសា​រញ៉ែ​ស្រី​រុស្ស៊ី នៅ World Cup – CEN