​វត្ថុ​អាថ៌កំបាំង​បោះពួយ​ក្នុង​ល្បឿន​ពន្លឺ ឆ្លងកាត់​ស្ថានីយ៍​អវកាស ISS (មានវីដេអូ) – CEN