ខឹង​កូនប្រសា ពូកែរ​ករឿង​និង​ឈ្លោះ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ពេក ឪពុកក្មេក​ទាញ​កាំបិត​ចាក់​កូនប្រសា​ស្លាប់ ហើយ​រត់​គេច​បាត់​ – CEN