សម្តេច​តេជោ ៖ ដាំ​ដើមឈើ​ឡើងវិញ ដើម្បី​បង្កើន​គម្រប​ព្រៃឈើ​ឲ្យ​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​វិញ​ – CEN