ពលរដ្ឋ​ជាង ៣០០ គ្រួសារ ពី​ខេត្ត​កោះកុង តវ៉ា​រឿង​ដីធ្លី​ជា​ថ្មី ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ឧកញ៉ា លី យ៉ុង​ផាត់​ – CEN