បើ​បាន​អង្គរក្ស​បែបនេះ ដឹង​តែ​ធានា​សុវត្ថិភាព ១០០​ភាគរយ​ហើយ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN