​មន្តអាគម​ន៍​សណ្តំ​មនុស្ស ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​ឆ្កែ ឬ​ម្ចាស់​របស់​វា​? (មានវីដេអូ) – CEN