ក្រុមសំអាតអនាម័យក្រុងព្រះសីហនុ ប្រទះឃើញសាកសពទារក ត្រូវគេបោះចោលលើគំនរសំរាម – CEN