យន្តហោះ​ដឹក​មនុស្ស​ជាង ១០០​នាក់ ធ្លាក់​នៅ​គុយបា ៖ មាន​តែ​មនុស្ស ៣​នាក់ ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​មាន​ជីវិត​ – CEN