វាយប្រហារ​ដោយ​កាំភ្លើង នៅ​អាមេរិក ៖ ប៉ូលិស​បញ្ជាក់ថា មាន​មនុស្ស ១០​នាក់ ស្លាប់ – CEN