ក្រោយ​ចាប់​មនុស្ស​ជាង​១០០​នាក់ អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឈប់​ទិញ​អាវរ​ងារ​មាន​អក្សរ Police និង Army ដើរលេង​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក និង​ឧបករណ៍ ពាក់ព័ន្ធ​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​ – CEN