លោត​ចេញ​ពី​បង្អួច​ទាំង​ស្រា​ត​ននោល​គោក​ដើម្បី​គេចខ្លួន តែ​ត្រូវ​ប៉ូលីស​ចាប់បាន​ ​យ៉ាង​ស្រួល (​មាន​វីដេអូ​) – CEN