ពិតជា​យំ​លែង​ចេញ​ព្រោះ​តែ​ឆ្កែ​សំណព្វ និង​ម៉ូតូ​ជា​ទីស្រឡាញ់ – CEN