ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ស្នើ​ដល់​បងប្អូន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ឲ្យ​ចាក​ចេញពី​បក្ស មុនពេល​គណបក្ស​នេះ​ត្រូវ​រំលាយ​ – CEN