ស្លាប់ម្នាក់​និង​របួសធ្ងន់ស្រាល៣នាក់ គ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូពីរគ្រឿងបើកបុកគ្នា – CEN