ព្រោះតែ​គេ​សរសេរ​ថ្ងៃកំណើត​ខុស ធ្វើ​ឲ្យ​លោកតា​ម្នាក់​ត្រូវ​ឆ្នោត ១,៩​លាន​ដុល្លារ តាមរយៈ​ការភ្ជាប់​ថ្ងៃកំណើត​ទាំងពីរ​ – CEN