សណ្តាន​ចិត្ត​នៃ​ការបរិច្ចាគ​ពី​សំណាក់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្ស​ប្រឆាំង និង​គណបក្ស​នានា មិនទាន់​បាន​នាំ​អ្វី​ជា​ប្រយោជន៍ កសាង​សង្គម​នូវឡើយ​ទេ​ – CEN