​អាល្លឺម៉ង់ ព្រួយបារម្ភ​ថា ប្រធានាធិបតី​ត្រាំ ដឹង​តែ​ពី​បាញ់​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​គោលនយោបាយ “​មាន​តែ​ប្រទេស​អាមេរិក​” – CEN