ករណី​លើកដៃ​ទះកំផ្លៀង​ស្ត្រី​ម្នាក់ ដែល​កំពុង​អង្គុយ​លើ​ម៉ូតូ ហៅ​ប៉ូលិស​ម្នាក់​ពាក់​ស័ក្តិ​ពីរ មក​សួរនាំ​នៅ​ស្នងការ​ – CEN