ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ បញ្ជាក់ថា​ពេល​ប្តី​នាង​មិន​នៅផ្ទះ ក៏​លួច​ឡើងទៅ​លើផ្ទះ ចាប់​ប្រពន្ធ​រំលោភ តែ​នាង​មិន​ព្រម ទើប​កាប់សម្លាប់ – CEN