អ្នកច្បាប់មកពីក្រុម​មេធាវី​យុត្តិធ៌ម​ជិត​ដប់នាក់ ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ការ​ពារ​ក្តី​ជូន​ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដីធ្លី៤នាក់ ​ ដើម្បី​តទល់​បណ្តឹង ​របស់​​ឧកញ៉ា ​តាន់ តាត់​ និង​លោក ឡុញ វណ្ណៈ ​អ្នកមាន​ទ្រព្យដ៏ល្បី​នាខេត្តព្រះសីហនុ – CEN