រូបមន្ត​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​ក្រពះ ពោះវៀន តែ ៧ ថ្ងៃ ឃើញ​ជា​ដាច់​របស់​ជនជាតិ​រុស្ស៊ី​ – CEN