គួរឲ្យ​សោកស្តាយ​ណាស់​! អ្នក​ឡើង​ភ្នំ​ជប៉ុន​ម្នាក់​ស្លាប់​ទាំង​មិនបាន​សម្រេចក្តី​បំណង​ – CEN