ពលករ​ខ្មែរ​ជាង​មួយ​លាន​នាក់ កំពុង​ធ្វើការ​នៅ​ថៃ ហើយ​ជាង​៣០​ភាគរយ គឺ​ស្រប​ច្បាប់​ – CEN