ជ័យលាភី​បវរកញ្ញា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​បេ​ក្ខ ភាព​បវរកញ្ញា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៧ ចូលរួម​សកម្មភាព​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន​នៅ​ស្រុក​អូររាំងឪ​ – CEN