មេទ័ព​កំពូល​បី​រូប ឈរឈ្មោះ​ជា​បេក្ខជន​តំណាងរាស្ត្រ​អាណត្តិ​ទី​៦ បាន​ព្យួរ​តួនាទី​បណ្តោះអាសន្ន​គឺ​អនុវត្តន៍​ទៅតាម​ច្បាប់​ – CEN