​ម៉ៅ ស៊ី​ណាត ប្រកាស​លែងលះ​ប្ដី​ពេញៗ​មាត់ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ​ប្ដី​កំពុង​សង្គ្រោះបន្ទាន់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ ធ្វើឱ្យ​អ្នក​រន្ធត់​ចិត្តខ្លាំង​បំផុត – CEN