លោក តាក ហាប់ ប្រធាន​មន្ទីរអប់រំ​ខេត្តកំពត ធ្លាយ​រឿងអាស្រូវ​នៅ​មន្ទីរអប់រំ​ខេត្តកំពត​, ប្រធាន​មន្ទីរ និង​មន្ត្រី​៣​រូប ត្រូវប៉ាន់​ខ្លាំង​ – CEN